Kaptan Köşkü

Sayın Erol Ersan tarafından, sökülmekte olan iki İngiliz gemisi Cemil Parman (1938) ve John McKay’in (1922) kurtarılmış parçalarından tasarlanmış bir kaptan köşkü canlandırmasıdır.

Ships’ Bridge, A replica (designed by Mr. Erol Ersan) of a ship’s bridge using parts salvaged from the British ships Cemil Parman (1938) and John McKay (1922).