26 February - 23 March 2008

Vehbi Koç – The Story of a Century 1901-1996

Koç Topluluğu'nun Cumhuriyet tarihiyle paralel gelişiminin anlatıldığı sergide, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri, Cumhuriyetin ilanı ve Koç Topluluğu'nun büyüme süreci, Koç arşivlerine ait 200'e yakın belge ve obje ile anlatılmıştır. "Yurt içi ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarını sürdüren dünya çapında bir kuruluş olan Koç Topluluğu, hayat felsefesi ve örnek iş ahlakıyla Türkiye ve dünyaya örnek teşkil eden ve Cumhuriyetle birlikte büyüyen saygın Ankaralı girişimci Vehbi Koç'un izinden gitmektedir." (VEKAM – Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi)

12 April - 30 June 2008

The Brain: Mysterious Journey

Zengin interaktif içeriği ve sıcak atmosferiyle tüm yaş grupları ve ilgi odaklarına yönelik olarak hazırlanan Beyin: Gizemli Yolculuk, çocuklara, öğrencilere ve yetişkinlere; kendileri hakkında birbirinden ilginç ve şaşırtıcı deneyimler sunan bir sergidir. Beş duyunun her birini harekete geçiren 42 farklı aktiviteden oluşan sergi, vücudumuzun kontrol merkezi olan beynin işlevlerine, yeteneklerine ve hareket-düşünce-duygularımızı belirleyen gizemli kimyasına doğru çıkılan bir yolculuk şeklinde tasarlanmıştır.