Sultan Abdülaziz’in Saltanat Vagonu

Birmingham’da yapılan bu vagon, Türkiye’deki ilk demir yolunu inşa eden İngiliz şirketi tarafından Sultan Abdülaziz’e sunulmuştur. Vagon, Sultan Abdülaziz tarafından 1867 yılında, Fransız İmparatoru III. Napoléon, İngiltere Kraliçesi Victoria, Belçika Kralı, Prusya Kralı ve son olarak Avusturya- Macaristan İmparatoru ile görüştüğü Avrupa gezilerinde kullanılmıştır. U: 955 cm G: 280 cm Y: 490 cm