Edison Fonografının Replikası

Bu örnek, 1878 yılında, Hardy tarafından Edison markası altında Paris’te yapılmıştır. Edison Fonografı sesin kaydedildiği ve dinlenebildiği ilk alettir. Günümüze ulaşan 15 örnekten biridir.