Tiftikçi

Günümüzde daha ziyade moher olarak adlandırılan tiftiğin tüm dünyaya Ankara'dan yayıldığı bilinmektedir. Ancak zaman içerisinde ne yazık ki tiftiğin ve tiftik keçisinin anavatanı olan Ankara tiftik üretiminde çok arka sıralara düşmüş, 20. yüzyılda ise tiftikçilik neredeyse tamamen yok olmuştur. Bu sergi birimimizde Ankara'nın bir dönem tiftik ticareti ile uğraşmış olan köklü ailelerinden Bulgurlu zadelerin dükkânı canlandırılmaktadır.