Rub-u Tahtası

Bir cismin yüksekliği (ufukla arasındaki açısal mesafe) o cisme bir rub-u tahtasının (çeyrek daire şeklindedir) kenarı boyunca bakarak ve çekül çizgisi olan açı okunarak ölçülmektedir. Bazı rub-u tahtalarının üzerine, sonraki hesaplamalarda yardımcı olmak üzere trigonometrik fonksiyonlar ve açılar yazılmaktadır.

(B.Ü. Kandilli Rasathanesi Koleksiyonu)