Birleşik Astronomik Gözlem Aleti

Bu örnek 41 enlemine göre kağıtla kaplanmış ahşaptan yapılmıştır. (B.Ü. Kandilli Rasathanesi Koleksiyonu)