Okul Gruplarına Yönelik Eğitimler

Gelişim ve öğrenimin çok yönlü sosyal ve kültürel çevreler içinde, onlardan etkilenerek oluştuğunun bilinci ile çağdaş bir eğitim ve öğretim sunma görevini 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında üstlenen Müzemiz, “Müzede Eğitim Projesi” kapsamında; çocukların hem sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek ideal ortamlar oluşturmuş hem de yaptığı faaliyetlerle zihinsel, bedensel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu projeler gerekli izinler ve onaylar alınarak devam ettirilen, düzenli olarak alınan geri bildirimler doğrultusunda yenilenen, dinamik ve sürdürülebilir projelerdir. Temennimiz, okulların müzeleri eğitim amaçlı olarak aktif bir şekilde kullanması ve tüm müzelerin koleksiyonlarına uygun eğitim projeleri hazırlayarak “müze eğitimi” kavramının gelecek nesiller için çok daha yaygın bir hale getirilmesidir.