Fen ve Teknoloji Atölyesi

Eğitimin Amacı: Öğrencilerin merak,- araştırma, keşfetme ve inceleme tutkusunu canlı tutmak amacıyla açılan Fen ve Teknoloji Atölyesi’nde deney ve gözlem yaparak, öğrencilerin;

- yaparak-yaşayarak öğrenebilme,

- sebep-sonuç ilişkisi kurabilme,

- yorumlama,

- analiz ve sentez yapabilme gibi bilimsel yöntemlere yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma ile öğrenciler fen ile teknoloji arasındaki ilişkiyi bütünleştirecek, aynı zamanda günlük hayatta karşılaştığı sorunlara fenden yararlanarak çözüm arayışında bulunacaktır.

Fen ve Teknoloji Atölyemizde, ilköğretim okullarının fen ve teknoloji derslerini destekleyen 5 deney düzeneğimiz bulunmaktadır:

  1. Dişli Çarklar
  2. Palangalar
  3. Kaldıraçlar
  4. Eğik Düzlem
  5. Sürtünme Kuvveti


Bu deneylerden,

- 4.sınıf "Kuvvetin Etkileri"

- 5.sınıf "Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme"

- 6.sınıf "Kuvvet ve Hareket"

- 7.sınıf "Kuvvet ve Enerji"

- 8.sınıf "Basit Makineler/Fiziksel Olaylar"

- 9.sınıf "Hareket ve Kuvvet"

- 11. sınıf "Kuvvet ve Hareket" üniteleri kapsamında yararlanabilir, konularıyla ilgili edindikleri teorik bilgileri; okul dışında, farklı bir ortamda uygulayabilme şansına sahip olabilirler.


Her çalışma 40 dakika sürmekte ve en fazla 25 öğrenci katılabilmektedir.

Bu bölümümüz hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğretmenlerimiz; muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresine mail atabilir ya da 0 212 369 66 00/01/02 nolu telefondan 133, 120 veya 105'i tuşlayarak eğitim bölümüne ulaşabilirler.

Eğitim Talep Formu