Enerji Atölyesi

Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Tüpraş'ın desteği ile Rahmi M. Koç Müzesi olarak oluşturduğumuz Enerji atölyemizde öğrencilerimiz dokunabilir büyük bir ekran ve canlandırma yapılan ham petrol rafineri modeli ile tüm eğitim kaynaklarını birebir deneyerek dünyadaki enerji kaynaklarını tanımaya ve anlamlandırmaya yönelik, yenilikçi bir eğitim etkinliği alabilecek.


Enerji Atölyesi Eğitimine Katılanlar;

- Enerjinin ne olduğundan yola çıkıp yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının bilgilerini video, bilgi panoları, harita, şema üzerinden öğrenme şansı yakalayabilecek.

- Elde edilen enerji kaynaklarını israf etmemeleri gerektiğini,

- Dünya nüfusu arttıkça enerji gereksiniminin arttığını ve bunun sonucu olarak güneş, rüzgâr, su gibi tükenmeyen, yani yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini,

- Fosil yakıtlar olarak adlandırabileceğimiz kömür, ham petrol, doğalgaz gibi yakıtların dünyada birincil enerji tüketiminde ilk sırayı aldıklarını,

- Fosilin ne demek olduğu, fosil yakıtların nasıl oluştuğunu,

- Ham petrolün oluşumunu, rafineri maketindeki canlandırma üzerinden ham petrolün nasıl damıtıldığını, ham petrolün günlük hayatımızda nerelerde kullanıldığını,

- Enerji kaynaklarımızı neden israf etmememiz gerektiğini,

- Dünyamızı nasıl daha yaşanabilir hale getirebileceğimizi,

- Yenilenebilir enerji kaynaklarına neden yönelmemiz gerektiğini, Türkiye ve dünyadaki birincil enerji tüketimlerini karşılaştırarak eğitim uzmanlarımız eşliğinde, öğrencilerimiz birebir deneyerek ve uygulayarak öğrenebilirler. Atölye eğitimi sonrası yapılan etkinlik ile öğrendikleri bilgileri kullanarak kendi enerji dünyalarını yaratabilirler.

4. Sınıf Fen Bilimleri "Maddeyi Tanıyalım - Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Teknoloji’’

5. Sınıf Fen Bilimleri “İnsan Çevre İlişkisi”

6. Sınıf Fen Bilimleri "Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız ''

7. Sınıf Fen Bilimleri "Kuvvet ve Enerji - Maddenin Yapısı ve Özellikleri - İnsan ve Çevre İlişkileri - Elektrik Enerjisi ''

8. Sınıf Fen Bilimleri "Canlılar ve Enerji İlişkileri/Canlılar ve Hayat - Deprem ve Hava Olayları - Dünya ve Evren ''

5. Sınıf Sosyal Bilgiler "İnsanlar, Yerler ve Çevreler - Üretim, Dağıtım ve Tüketim"

6. Sınıf Sosyal Bilgiler "Yeryüzünde Yaşam - Ülkemizin Kaynakları - Ülkemiz ve Dünya - Elektronik Yüzyıl"

7. Sınıf Sosyal Bilgiler "Ülkemiz ve Dünya - Zaman İçinde Bilim"

ünitelerini destekleyen atölye eğitimi, öğrencilere ihtiyacımız olan enerji kaynaklarının elde edilmesini ve tükenmekte olan doğal kaynakların önemini vurgulamakta ve bir duyarlılık yaratmaktadır.

Bu bölümümüz hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğretmenlerimiz;Yeşim Özturan’a yozturan@rmk-museum.org.tr adresinden veya 0 212 369 66 00/01/02 nolu telefondan 133, 120 veya 105'i tuşlayarak ulaşabilirler.

Her çalışma 40 dakika sürmekte ve en fazla 35 öğrenci katılabilmektedir.

Eğitim Talep Formu