Astronomi Atölyesi

Sayın Öğretmenlerimiz, 

Çağdaş bir müzenin en önemli görevinin “eğitim” olduğu bilinciyle hareket eden müzemiz; her gün yeni bir bilginin bizi aydınlattığı çağımızda yeni bir eğitimi ile Dünya'mızdan Evren’in farklı bölgelerine bir yolculuğu atölyemizdeki teknoloji ve sergilenen görseller ile anlatmayı hedefliyor.

Astronomi Eğitimi

Astronomi, gökcisimlerinin; yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin konumlarını, hareketlerini, yaşlarını, sıcaklıklarını, hacimlerini inceleyen, disiplinlerarası çalışan, bu araştırmaları yaparken üretilen yüksek teknolojiyi askeri ve tıbbi amaçlarla kullanılmasını sağlayan bir temel bilim dalıdır.

Rahmi M. Koç Müze’sindeki eğitim faaliyetlerinden biri olan Astronomi Eğitimi, Türk Astronomi Derneği’nde görev alan uzman akademisyenlerin desteği ile oluşturulmuş; evrenin oluşumu ve yapısı hakkında, evrenin büyüklüğü hakkında, Dünya’mızın evrendeki yeri hakkında... ayrıca atölyemizde bulunan “Sihirli Küre” ile birlikte Güneş Sistemi’mizde bulunan yıldızımız Güneş ve gezegenlerimizin üç boyutlu görülmesini sağlayarak Güneş Sistemi hakkında detaylı bilgi paylaşmayı amaçlamaktadır.

Bir Sanayi ve Endüstri müzesi olarak, tüm yaş gruplarının müfredatına göre verilen Astronomi eğitimiyle özellikle çocuklarımızın hayal gücünün gelişmesini, bilime olan meraklarının canlı kalmasını amaçlamaktadır.

Astronomi Eğitimine Katılanlar;

- Gün, yıl ve mevsim kavramlarının nasıl oluştuğunu,

- Ay’ın evrelerini,

- Dünya’mızın evrendeki yerini,

- Evrenin büyüklüğünü ve genel yapısını,

- Galaksi, galaksi kümesi gibi kavramların ne demek olduğunu,

- Güneş tutulması ve Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu,

- Gezegenlerin neye göre sınıflandırıldıklarını, gezegen olma şartlarının neler olduğunu,

- Asteroid Kuşağının yapısını ve atölyemizde bulunan meteorit parçasıyla meteoritlerin çeşitlerini,

- Yıldızların da gezegenler gibi katmanlarının olduğunu,

- Yıldızlar ile gezegenlerin farklarını, yıldızların neye göre sınıflandırıldıklarını, yıldız olma şartlarının neler olduğunu

- Astronominin diğer bilim dallarıyla disiplinlerarası çalışılarak yapıldığını; Astrofizik, Astrokimya, Astrobiyoloji gibi kavramları,

- Yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu,

- Yıldızların evrim sürecinin nasıl anlaşıldığını, 

- Ötegezegenlerin tespit edilebilme yöntemlerini Astronom eğitmenimiz eşliğinde öğrenebilirler.

Astronomi Eğitimi ile,

Ana sınıfı ve İlkokul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere,

 

- İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Programında “ Gezegenimizi Tanıyalım “

- İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Programında “ Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri’’

- Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Programında “ Güneş, Dünya ve Ay “

- Ortaokul 6. Sınıf Fen Bilimleri Programında “ Güneş Sistemi ve Tutulmalar “

- Ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri Programında “ Güneş Sistemi ve Ötesi “

- Ortaokul 8. Sınıf Fen Bilimleri Programında “ Mevsimler ve İklim “ünitelerini destekleyen astronomi eğitimi, öğrencilere Astronominin bir temel bilim dalı olarak dünyadaki yerinin önemini vurgulamakta ve bir duyarlılık yaratmaktadır.

- Ortaöğretimde ise Astronomi ve Uzay Bilimleri seçmeli ders kapsamında anlatılan bütün üniteleri destekleyen Rahmi M. Koç Müzesi’nde Astronomi Eğitim çalışması ile uzayın derinliklerini keşfetmeye hazır olun! 


Bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için; 0 212 369 66 00 nolu telefondan 133, 120 veya 105’i tuşlayarak eğitim bölümüne, berkan@rmk-museum.org.tr adresinden Begüm Erkana’a ulaşabilirsiniz.

Eğitim Talep Formu