Diktafon

Columbia Gramofon şirketi tarafından üretilen diktafon, daktilograflar tarafından dikte edilen sözlü metinleri bir iğne ve bal mumu bir silindir yardımıyla yazılı belgelere çevirmekte kullanılan eski bir kayıt aletidir. Sayın Şahabettin Erel tarafından bağışlanmıştır. U: 37 cm G: 17 cm Y: 100 cm