Rub’u Tahtası

1866’da yapılmış bir Osmanlı-Türk rub’u tahtası. Ahşaptan yapılmış tahtanın üzerinde zengin floral bezemeler bulunmaktadır. “İbrahim” ismiyle imzalanmıştır. Rub’u tahtası, bir gök cisminin yüksekliğini (ufukla arasındaki açısal mesafe) ölçmek için kullanılır. Bir cismin yüksekliği, o cisme bir rub’u tahtasının (çeyrek daire) kenarı boyunca bakarak ve düşey çizgisi (çekül çizgisi) ile yaptığı açı okunarak ölçülür. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından süreli olarak verilmiştir. U: 23.3 cm G: 22 cm Y: 3 cm