Saraç

Çengelhan'ın konumlandığı, eskiden At Pazarı olarak adlandırılan mevkiye gelmişken eski koşum takımı, eyer, çıngırak, kemerlik, heybe, at başlığı ve benzeri objelerin teşhir edildiği saraç dükkânımızı görmeden gitmeyin.