Matbaa Atölyesi

 

Matbaa Atölyesi

Yazı, kâğıt ve matbaanın tarihsel serüveninde, insanlığın sözel dünyadan yazılı dünyaya geçişi yatar.

Yazının icadı, tarihin başlangıcını oluşturduğu gibi yerleşik yaşama geçişin ilk belirtilerini de taşır. Bu serüven, insanlar arasındaki iletişimi yaygınlaştırıpkalıcı ve etkili kılmaya yarayan bir dizi keşifler ve buluşlar sürecidir.

Yazı-Kâğıt-Matbaa üçlüsünün tarihsel gelişim sürecinde,yazının taşıyıcı nesnesi olarak Çin'de keşfedilen kâğıt ve kağıdın kullanımının zamanla yaygınlaşması ve bilgiyi daha geniş kitlelere aktarma ihtiyacı,matbaanın icadını doğurmuştur.

Bilginin kolay-ucuz-hızlı yayılmasını sağlayarak insanlık tarihinin en önemli buluşları arasında yerini alan matbaa teknolojisinin tarihi serüvenine doğru öğrencilerini yolculuğa çıkmak isteyen öğretmenler, eğitim uzmanımız eşliğinde atölyemize katılabilirler.

Bu tarihi yolculukta; taş, kil, tablet gibi yazı taşıyıcılarından zamanla geliştirilen grafik baskı teknikleri ile nihayet ofset baskı ve bilgisayar destekli baskı teknolojisine kadar tüm sürecin ve matbaanın kültürel gelişime katkılarının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Matbaa Atölyesi;

    -   İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Programında "Dün, Bugün, Yarın",
    -   İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında "Geçmişimi Öğreniyorum ve İyi ki Var'',
    -   Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında ''Gerçekleşen Düşler'',
    -   Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında " Elektronik Yüzyıl'',
    -   Ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında "İletişim ve İnsan İlişkileri ve Zaman İçinde Bilim" ünitelerini kapsamaktadır.
Bu bölümümüz hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Eğitim Uzmanımız Zeliha Büyükkurt’a 
zelihab@rmk-museum.org.tr adresinden ulaşabilirler.
 

Bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0 212 369 66 00/01/02 nolu telefondan 133, 120 veya 105'i arayabilirsiniz.

Her çalışma 40 dakika sürmekte ve en fazla 30 öğrenci katılabilmektedir.

 

Adres: Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. No: 5 Hasköy 34445 - İstanbul
Tel: (0)212 369 66 00 pbx    Faks: (0)212 369 66 06
Copyright © 2012 Rahmi M. Koç Müzesi Gizlilik İlkeleri İletişim Site Haritası English