İlkokul - Ortaokul Eğitim

İlkokul - Ortaokul Eğitim Paketi, Aralık 2002'de, İstanbul Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve ilgili okulların kullanımına sunulmuştur.

Bu paket sayesinde öğretmenler ve öğrenciler, seçilmiş olan objeler konusunda daha detaylı bilgi edinmekle kalmayıp onların Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik dersleriyle bağlantılarını kurarak daha geniş kapsamlı inceleme şansını yakalıyorlar.


Eğitim Paketi

- Kara yolu,

- Raylı ulaşım,

- Denizcilik,

- Havacılık,

- İletişim,

- Bilimsel aletler,

- Makineler ile ilgili alanları kapsamaktadır.


Genel Bilgiler

Müze ziyareti hakkında genel bilgi verir, müzelerin önemini anlatır, ziyaret öncesi ve sonrasında sınıfta yapılabilecek çalışmalarla ilgili öneriler sunar ve pakette incelenen objelerle müfredat arasındaki bağlantıları belirtir.


Öğretmen Sayfaları

Paketin ana kısmıdır ve belirli objeler üzerinde yoğunlaşarak her biri ile ilgili olarak genel bilgi, çizim veya fotoğraf, sorular ve cevapları, tartışma konuları ile müzede ve sınıfta yapılabilecek etkinlikleri içerir.


Öğrenci Sayfaları

Pakette ayrıca fotokopiyle çoğaltılarak her öğrenciye verilebilecek ve içinde öğretmen sayfalarında yer alan objelerle ilgili müzede, sınıfta, evde yapılabilecek etkinlikler bulunduran bir kitapçık da yer almaktadır.

Eğitim Paketi uygulamamızdan yararlanmak isteyen öğretmenlerimiz; Zeliha Büyükkurt’a zelihab@rmk-museum.org.tr ve Yeşim Özturan'a yozturan@rmk-museum.org.tr adreslerinden veya 0 212 369 66 00/01/02 nolu telefondan 133, 120 veya 105'i tuşlayarak ulaşabilirler.


Paketimizi Nasıl Alabilirsiniz?

Paketi internetten Adobe Acrobat PDF dosyası olarak yandaki ikonlara tıklayarak, tek bir dosya halinde veya ayrı ayrı dosyalar halinde ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Eğitim Paketlerinin hazırlanmasında gösterdikleri cömert ve profesyonel destek için Vehbi Koç Vakfına, VKV Koç Özel İlköğretim Okulu Eski Genel Müdürü Sn. John Chandler’a, VKV Koç Özel İlköğretim Okulu Eski Genel Müdür Yardımcısı Sn. Jale Onur’a ve VKV Koç Özel İlköğretim Okulunun tüm çalışanları ve öğrencilerine, Mahmut Zeytinoğlu’na ve Eğitim Paketimizin mimarı Eski Müze Genel Müdürü Sn. Anthony Phillipson’a teşekkür ederiz.

Eğitim Talep Formu