Müzede Çevirim İçi Eğitimler - İlkokul Ortaokul ve Lise

MÜZEDE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLER

‘’ATÖLYELER’’

   Değerli öğretmenlerimiz; 2020 – 2021 Eğitim Öğretim süreci boyunca matematik, coğrafya, tarih, sosyal bilgiler, astronomi, fen ve teknoloji ve enerji gibi ders ve konuları kapsayan renkli eğitimler düzenliyor. Ekim ayında başlayacak olan Öğrenme Programlarında; müzede yer alan atölye alanlarındaki eğitimler çevrim içi ortama taşınıyor.


         Yıllık eğitim planınızda yer vermek ve programa dahil olmak için önemli notlar;

-         Eğitimler zoom canlı yayını üzerinden gerçekleşmektedir.

-         Eğitim süresi (40’ + 40’) toplam 80 dakikadır. 10 dakikalık ara verilecektir.

-         Öğretmenler, bir ya da birden fazla alan seçebilecektir.

-         Eğitimlerimiz ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerine uygundur. Hedef ve kazanımlar hakkında detaylı bilgi almak için müze eğitmenleriyle iletişime geçebilirsiniz.

-         Minimum kontenjan 15, maksimum kontenjan 30 kişiliktir.

-         Katılım bedeli öğrenci başı 12 TL, öğretmenlerimiz ücretsizdir.

-         Biyoloji Atölyelerindeki kitli eğitimlerin ücretleri farklıdır.Konu ile ilgili bilgi almak için müze eğitmenine ulaşabilirsiniz.

-         Katılım için Eğitim Bölümünü arayarak randevu almanız gerekmektedir.

 

Renkli Matematik Dünyası: Eğlen + Öğren

2010 yılının Aralık ayında açılan Eğlen + Öğren bölümü; 43 adet deney seti ve öğretmen anlatımlarıyla çocuklara, matematik ve fen bilimlerini “anlaşılmaz, erişilmez” olmaktan çıkarıp “dokunulabilir, sevilebilir ve anlaşılabilir” kılmayı hedefliyor. Örüntüyü ve geometrik cisimleri anlatan yap-bozlar ile göz yanılsamasının, notaların oluşumunun, olasılık hesaplarının, düz-ters ve sonsuz görüntünün, harçsız-çivisiz köprü yapımının, koni, elips, parabol vb. şekillerin, Plato kanunlarının, Pisagor Teoreminin, yol - hız ve hareket problemlerinin incelendiği deneyler ve zeka, mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yetenekleri kullanarak çözülen oyunlar; eğlenceyle öğrenmeyi bir arada sunarak çocukların “Matematiksel Düşünme”yi öğrenmelerine, dolayısıyla da matematiği sevmelerine yardımcı oluyor.

 

Enerji Atölyesi:

2012 yılında eğitim projelerimize kattığımız bir bölümdür. Yaşamımızın her alanında, başta ham petrol olmak üzere enerjiye olan bağımlılığımız her geçen gün artmaktadır. Enerji atölyemiz ile Dünyadaki yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının nasıl oluştuklarını, üretim süreçlerini, kullanım alanlarını ve çevreye olan etkilerini eğitim uzmanı eşliğinde içeriğinde video, grafik, bilgi panoları ve görsellerin yer aldığı büyük dokunabilir bir ekran ve üzerinde canlandırma yapılan ham petrol rafineri maketi ile öğrenebilme imkânı sunmaktadır.

Fen ve Teknoloji Atölyesi:

Akıllı tahta destekli atölyemizde kaldıraçlar, palangalar, eğik düzlem, dişli çarklar ve sürtünme kuvveti deneyleri yer almaktadır. Öğrenciler bu atölye ile daha önce edindikleri teorik bilgileri okul dışında bir yerde üstelik de müzede uygulayabilme şansına sahip oluyorlar. Merak, araştırma, keşfetme ve inceleme tutkusunu canlı tutmak amacıyla açılan atölyemizde; çocukları yaparak-yaşayarak öğrenebilme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, yorumlama, analiz-sentez ve değerlendirme yapabilme gibi bilimsel yöntemlere yönlendirebilme hedeflenmektedir. Bu çalışma ile öğrenciler, fen ile teknoloji arasındaki ilişkiyi bütünleştirecek, aynı zamanda günlük hayatta karşılaştığı sorunlara fenden yararlanarak çözüm arayışında bulunacaktır.

Astronomi Atölyesi:

Eğitim projelerimize 2014 yılında kattığımız bir bölüm olan Astronomi Atölyesi, Büyük Patlama'dan günümüze kadar uzanan 13.8 milyar yıllık süreci dev panolar ve Sihirli Küre'den paylaşılan görüntülerle öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. Yıldızların, galaksilerin, diğer tüm gök cisimlerinin ve içinde bulunduğumuz Güneş Sistemi'nin evrendeki oluşum süreci eğitim uzmanlarımız eşliğinde anlatılmaktadır.

Biyoloji Atölyeleri – DNA:

Ortaokul müfredatı kapsamında uyguladığımız bu projemizde; atölye çalışmasına katılan öğrenciler, yaptıkları deney sonucunda kendilerine ait DNA sarmallarını oluşturarak yıllarca saklama şansına sahip olmaktadırlar. Atölye öncesi Keşif Küresi’nde “Vücudumuzun Şifresi: DNA” isimli filmi izledikten sonra atölyemizdeki bu ilginç deneyle vücudumuzun temel yapı taşı DNA ve insan bilimi arasındaki bağı daha iyi kavramaktadırlar.

Biyoloji Atölyeleri – Klorofil Deneyi

2018 yılında eğitim faaliyetlerimiz arasına kattığımız bu deney çalışmasında çocuklarımıza ortaokul müfredatında fen bilimleri, lise müfredatında biyoloji dersi kapsamında bitki hücrelerinin hücresel solunumu ve fotosentez olaylarının gelecekte alternatif bir enerji kaynağı olabileceğini gözlemlemektedir. Dünyamızdaki güncel sorunların neler olduğunu, bu sorunların çözümüne yönelik farkındalık çalışmalarını, teknolojinin gelişimini daha iyi anlayabilmeleri hedeflenmektedir. Deney sürecinde çocuklarımız, bir yaprak parçasında kaç çeşit klorofil olduğunu ve temiz enerji üretebilmek için yapabileceklerimizi somut şekilde gözlemlemektedirler.

Biyoloji Atölyeleri– Şeker Eğitim Deneyi

Şeker deneyi ortaokul – lise müfredatıyla paralel olup hem okul derslerine alternatif oluşturmak hem de günlük yaşantımızdaki beslenme problemlerine dikkat çekmek ve çocuklarımızı doğru beslenme konusunda eğitmek amacıyla eğitim faaliyetlerimize kattığımız bir atölyedir. Çocuklar bu deneyi gerçekleştirerek farklı besinlerin ne çeşit şekere sahip olduğunu, hangilerinin faydalı hangilerinin zararlı olduğunu ve bu yiyeceklerin fazla tüketimi sonucunda hangi hastalıkların bizleri beklediğini verdiğimiz deney setleri ile yaparak-yaşayarak öğrenmektedirler.

 


Eğitim Talep Formu