Colorful World of Mathematics

This section is founded in 2010 by kind supports of Rotary Club. In this cheerful area students can interact with 48 experiments to learn how to use mathematics in our life. Aim of this project is trying to teach students the idea of mathematics not itself. After attending, students can look through their problems creatively. This part of our museum symphatizes theoretical mathematics through experience.  


Visitors can play and learn with constructive and instructive experiment sets

Racing Balls

The Architect Sinan’s Secret

Giant Soap Wall

Leonardo’s Golden Horn Bridge

Turkey Step by Step

Lights on and off!

Make My Nest

Attention! Attention! Here is the Latest Situation on the World’s Population Growth.

Create Your Own Path!

The Chess Board

Where Does This Sound Come From? Listen and Find Out!

Voyage to Infinity

Have I Grown Shorter?

Conway Cube

Round Pyramid

Tetrahedron out of 2 pieces

Tetrahedron out of 4 pieces

The T

Honeycomb Puzzle

Square Wheels

All Mozarts of the Future Come Here!

My Head is Spinning!

Mirror Mirror Tell Me! How Many of Me Can You See?

For further information or any enquiries please contact Mr. Ahmet Demirer ademirer@rmk-museum.org.tr or Miss Yesim Ozturan at yozturan@rmk-museum.org.tr


Neden Matematik Bölümü?

"Renkli Matematik Dünyası"nı matematiksel düşünmeyi öğretmek amacıyla açtık ve buradaki yap-bozlar, göz yanılsaması, ses, olasılık, örüntü, hız- hareket, köprü kurma, ayna, fonksiyon-grafik, sabun köpüğü gibi deneyler ile çocuklarımızın düşünerek-oynayarak-eğlenerek öğrenmelerine imkân sunmak istedik.

Nedir Matematiksel Düşünme?

Matematiksel düşünmeyi "bir problem üzerinde özgürce fikirler üretip farklı şekillerde çözüm yolları bulmaya çalışma" şeklinde tanımlayabiliriz. Bu beceriyi çocuklarımıza erken yaşlarda kazandırırsak gerek eğitim hayatlarında, gerekse iş hayatlarında karşılarına çıkan sorunları çözmede daha başarılı olacaklardır. O nedenle çocuklarımıza öncelikle matematiği değil, matematiksel düşünmeyi öğretmeliyiz.

Dokunmak, Deney Yapmak Serbest

Hazırlanan deney masalarında gençlerimiz ve öğretmenlerimiz bir arada oyunlar oynayabiliyor, renkli ve eğlenceli cisimlere dokunarak keyifle deney yapabiliyorlar.

Gençler, bu deneylerle;

- Mimar Sinan’ın köprülerinin sırrını çözebiliyor,

- Leonardo da Vinci’nin Haliç için tasarladığı köprünün detaylarını görerek kendi köprülerini inşa edebiliyorlar,

- Sihirli aynalarda oluşan görüntülerin aynaların arasındaki açılarla ilgisi olduğunu keşfediyor,

- Sesin incelip kalınlaşmasının ve sonsuz görüntünün ardındaki sebepleri araştırıyor,

- Göz yanılsamasının ne olduğunu deneyerek öğrenebiliyor,

- Kuş bakışı şehirlerarası yolculuk yapıyor,

- Tekerleğin sadece yuvarlak olamayacağını görüyor,

- Hedefe daha hızlı ulaşmanın yollarını buluyor,

- Dünya nüfusunun kıtalar arası artışını karşılaştırıyor,

- Fonksiyonu-grafikleri oynayarak anlamaya çalışıyor,

- Örüntünün ne olduğunu bir yap-bozla öğreniyor,

- Olasılığın ne olduğunu bir beste yaparak öğreniyor,

- Çeşitli geometrik cisimleri bir araya getirerek istenen bütünü oluşturmanın ve başarmanın zevkini yaşıyor,

- Dev sabun köpüğünün içerisine kendilerini hapsedip Plateau kanunları hakkında bilgi sahibi oluyor,

- Pisagor Teoreminin ispatını deneyerek öğreniyor,

- Koni, Elips, Paraloid, Doğru şekillerinin ne olduğunu bir koni içerisine konulmuş sıvıyı döndürerek koni kesitlerini keşfediyor,

- Farklı boyutlarda Dişli Çarkları biraraya getirip doğru bir şekilde dönmesini sağlayarak basit makinelerin temelini işleyiş biçimlerini öğreniyor,

- Ördekleri sayarak, toplayarak, çıkararak, dört işlemi anlıyor,

- Aynaya bakıp eksik şekilleri tamamlayarak simetri oluşturuyor, matematiğin eğlenceli yönüyle tanışıyor,

- Bir pileksi içine yerleştirilmiş sıvıyı döndürerek parabolü ve paraboloidi öğreniyor.

Önemli matematik bilginlerini de tanıma şansı yakaladıkları bölümümüze her saat başı (10:00, 11, 12, 13, 14, 15,- 16:00 arası seanslar) randevu alarak katılabilirsiniz.

Renkli Matematik Dünyası lise ve üniversite gruplarına da hitap etmektedir.

Seanslar 40 dakika sürmekte ve toplamda 40 öğrenci katılabilmektedir.

Bu bölümümüz hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğretmenlerimiz; Ahmet Demirer'e ademirer@rmk-museum.org.tr ve Yeşim Özturan’a yozturan@rmk-museum.org.tr adreslerinden veya 0 212 369 66 00/01/02 nolu telefondan 133, 120 veya 105'i tuşlayarak ulaşabilirler.

Education Request Form