Usturlab

Üzerinde Arapça taksimat ve nakışlar olan, 1695 yılında yapılmış, Ali Muhammad İbni Hasan Halil imzalı pirinç usturlap.

(B.Ü. Kandilli Rasathanesi Koleksiyonu)